Φίλτρα Τουριστικές Υπηρεσίες

Κατηγορία

Περιοχή

COFFEE TIME

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Υπεύθυνος/οι: Βαμβακάρη Αικατερίνη
  • Περιοχή: Τριοβάσαλοι-Πλάκες
  • Τηλέφωνο: 22870 21504, 22870 22072, 22870 24134